คำขวัญโรงเรียน : รักเรียนเด่น กีฬาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

 ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ในส่วน Full Content ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพต่างๆ จากเมนูใน Editor 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

dean

 

นายภูมิใจ รักเรียน

Mr.Poomjai Rakrean

ผู้อำนวยการโรงเรียนรักเรียน

School Director

--------------------------------

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

TAX ID : 000-0-0000000-0

1 ถนนนักกีฬาแหลมทอง

สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

------------------------------

Rakrean School

1 nakkeelalaemtong Rd.,

Sapansoong , Bangkok, 10250

 

Login Form

ผู้เข้าชม

มี 63 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์